PIETERSBURG

Dank aan die gemeenskap vir

 

 • Voorbidding vir die personeel van CMR

 • Donasies aan die liefdadigheidsfonds vir diens aan mense in nood

 • Donasies van nie-bederfbare voedsel en geburikte artikels en klere

 • Ondersteuning van die funksies wat die CMR aanbied

Wie is die CMR?

 

 • Christelik-Maatskaplike Raad is ‘n geregistreerde welsynsorganisasie wat maatskaplike dienste lewer aan kinders, gesinne, groepe en gemeenskappe in nood

 • CMR Noord Transvaal het ontstaan in 1936

 • CMR Pietersburg is gestig in 1967

 • Sedert 1998 funksioneer die CMR Pietersburg sonder staatsubsidie

 • Die NG Kerk Ring van Pietersburg is die grootste borg van CMR Pietersburg

Gemeenskapswerk

 

 • Die projek om voedsel te voorsien vir kankerpasiente, wat behandeling ontvang by die Provinsiale Hospitaal is aanvanklik projek wat deur die gemeenskap aanvaar en bedryf word

 • Samewerking met HIEB

 • Liefdadigheidfonds: Word benut vir liefdadigheid in die gemeenskap

Groepwerk

 

 • Ouerleiding

 • Bybelstudie

 • Lewensvaardighede

 • Egskeidingsbegeleiding

 • Depressie

 • Enige and groepwerk wat nodig sou wees

 

 

Terapeutiese Dienste

 • Huweliksvoorbereiding

 • Huweliksberading

 • Egskeidingsbegeleiding

 • Bemiddeling

 • Traumaberading

 • Roubegeleiding

 • Gesinskonflik

 • Depressie en uitbranding

 • Sterwensbegeleiding

 • Enige persoonlike- of gesinskrisis

 • Ander deskundige dienste soos benodig

 • Bejaardesorg

 

 

Contact Us:

Kontakpersoon:

Santjie Booysen

Tel:

014 736 2557

Epos Adres:

cmrwarmbad@cmrw.co.za

Address:

Stasie Huis 21

Potgieterstraat

Bela-Bela

Banking details:

Account Name:

CMR Pietersburg

Bank Name:

ABSA Polokwane

Account Number:

115 023 0167

Branch Code:

334248

Branch Name:

ABSA Polokwane

Tjekrekening

Get Involved

There are many ways you can help. Learn more below!

 • Support the Save-A-Child Project

 • Donate Non-money Items

 • Volunteer Your Time

 • Form a Prayer Group

 • Donate” your Birthday

LEARN MORE

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

CENTRES
OF HOPE

The CMR North operates

through 17 CENTRES OF HOPE,

situated geographically in 3

Provinces (Gauteng,

North-West and Limpopo)

GET IN TOUCH

Head Office

Email: cmr@cmrn.co.za

Tel:  +27 12 460 9272/3/4