(012) 460 9272x2 marketing@cmrn.co.za

Media verklaring:

SWARTSKAAP DOKUMENTÊR WERP NUWE LIG OP DIE WERK VAN WELSYNSORGANISASIES

Lees meer op die skakel hieronder…

29 Junie 2023

Media statement:

SWARTSKAAP DOCUMENTARY SHEDS A DIFFERENT LIGHT ON THE WORK OF WELFARE ORGANISATIONS

Read more on the link below…

29 June 2023

Media verklaring:

CMR NOORD TREE UIT REGSTRYD MET KBO-STATUS VOLLEDIG HERSTEL.

Lees meer op die skakel hieronder…

20 Oktober 2022

High Court Judgement:

READ THE FULL JUDGEMENT.

Click on the link below…

20 October 2022

Media statement:

CMR NORTH EMERGES FROM LEGAL BATTLE WITH CPO STATUS FULLY REINSTATED. Read more on the link below…

20 October 2022

Media statement:

THE CMRN IS BUT ONE OF SEVERAL LINKS IN THE COMPLEX SYSTEM OF CHILD ABUSE. Read more on the link below…

 18 May 2022

Media verklaring:

DIE CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD NOORD IS MAAR EEN VAN VERSKEIE SKAKELS IN DIE KOMPLEKSE SISTEEM VAN KINDERBEVEILIGING.. Lees meer op die skakel hieronder…

18 Mei 2022

Media statement:

Yesterday, the High Court delivered an interim order in favour of CMR North following the organisation’s legal team’s urgent application to restore the status of the child protection organisation (CPO), due to the revocation by the Department of Social Development (DSD) on 8 June 2022. The reinstatement is done, pending an investigation into the issues raised by third parties, to which the CMR North will now not only have full insight, but also an opportunity to address and respond to this matter. Read more on the link below…

 6 July 2022 

Media verklaring:

Gister het die Hooggeregshof ‘n tussentydse bevel ten gunste van CMR Noord gemaak na aanleiding van die organisasie se regspan se dringende aansoek om die status van die kinderbeskermingsorganisasie (KBO) te herstel, weens die herroeping deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling (DMO) op 8 Junie 2022. Die herinstelling word gedoen, hangende ‘n ondersoek na die kwessies wat deur derde partye geopper is, waartoe die CMR Noord nou nie net volle insae sal hê nie, maar ook ‘n geleentheid om dit aan te spreek en te beantwoord. Lees meer op die skakel hieronder…

6 Julie 2022